Wychowanie do życia w Rodzinie

studia 3 semestralne

2. Adresat studiów: 
Studia skierowane są dla absolwentów pedagogiki studiów licencjackich lub magisterskich mających już uprawnienia pedagogiczne, dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla absolwentów innych kierunków, niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne. 
WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE! 
4. Cel studiów: 
Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: 

• etyka zawodu,
• podstawowe zasady i instytucje prawa rodzinnego i opiekuńczego, 
• podstawowe zagadnienia biomedyczne,
• wybrane zagadnienia seksuologii i seksiatrii, 
• socjologia rodziny,
• dekonstruowanie przekazów medialnych, trening asertywności, 
• technologie informacyjne, 
• psychopedagogiczne aspekty życia rodzinnego, 
• metodyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”,
• komunikacja interpersonalna,
• problemy rozwoju i samorealizacji człowieka,
• profilaktyka HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, 
• wybrane problemy z zakresu patologii społecznej,
• promocja zdrowia rodziny. 
5. Formy zajęć:
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz metod aktywizujących uczestników zajęć. Program studiów obejmuje 3 semestry. 
6. Kwalifikacje:
Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu z zakresu Wychowania do Życia w Rodzinie w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. 

Built with Mobirise web page builder