Opłaty za studia

Słuchacz rok naboru 2020/2021


Opłatę wpisową należy dokonać na konto:

PKO BP S.A. O/Leszno, 50-1020-3088-0000-8602-0037-8877

Pozostałe opłaty z tytułu realizacji studiów podyplomowych należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza przyznane z chwilą rozpoczęcia studiów podypomowych.
Opłaty za Studia Podyplomowe obowiązujące w Wyżej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w roku akademickim 2020/2021.

Nazwa specjalności studiów podyplomowych                                                                                         semestr 1     semestr 2     semestr 3     semestr 4


Administracja i zarządzanie                                                                                                                                1600zł            1600złAdministracja i zarządzanie w ochronie zdrowia                                                                                           1650zł           1650złAspekty prawne w zarządzaniu administracją publiczną     (*) NOWOŚĆ                                                1600zł            1600złAsystent osoby niepełnosprawnej i starszej                                                                                                   1300zł           1300złAsystent rodziny                                                                                                                                                    1100zł            1100złBezpieczeństwo i higiena pracy                                                                                                                        1500zł            1500złDietetyka i poradnictwo żywieniowe                                                                                                                1100zł            1100złDoradztwo zawodowe                                                                                                                                           1200zł          1200zł             1200złEdukacja dla bezpieczeństwa                                                                                                                            1000zł            1000zł            1000złHigiena środowiska człowieka  (*) NOWOŚĆ                                                                                                    1450zł            1450zł            1450złLogopedia                                                                                                                                                            1900zł            1900zł            1900zł            1900złOrganizacja i zarządzanie oświatą                                                                                                                 900zł                900złTerapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu                                                                                         1550zł            1550złWczesna nauczanie języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym               1200zł            1200zł            1200złInne opłaty:
 - Opłata wpisowa: 280 zł,
 - Opłata za wznowienie studiów: 280 zł, 
 - Opłata za zaświadczenie: 10 zł, 
 - Opłata za świadectwo: 30 zł, 
 - Opłata za duplikat świadectwa: 45 zł, 
 - Monit: 15 zł

Develop your own website - Click now