free bootstrap themes

Studia Podyplomowe

Witamy na stronie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Słuchacze - rok naboru 2018/2019

W Strefie Słuchacza opublikowano Harmonogram zajęć oraz Plany zajęć dla słuchaczy specjalności:

Pierwsze zajęcia już 27 września br. na specjalnościach:
- Oligofrenopedagogika, semestr 1
- Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu, semestr 1

Pierwsze zajęcia 25 października br. na
specjalnościach:
- Terapia Pedagogiczna, semestr 3
- Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna, semestr 3

Pierwsze zajęcia 26 października br. na
specjalności:

- Logopedia, semestr 3  

Słuchacze - rok naboru 2019/2020

W Strefie Słuchacza opublikowano Harmonogram zajęć oraz Plany zajęć dla słuchaczy specjalności:

Pierwsze zajęcia już 19 października br. na specjalności:
- Administracja i Zarządzanie, semestr 1

Pierwsze zajęcia już 25 października br. na specjalności:
- Organizacja i Zarządzanie Oświatą, semestr 1

Mobirise

Dla chcących rozpocząć studa podyplomowe

Kompendium wiedzy dla Kandydata na studia podyplomowe, oferta specjalności oraz warunki rekrutacji na studia

Mobirise

Dla słuchaczy już studiujących           

Harmonogramy studiów specjalności, plany zajęć, ogłoszenia od wykładowców, aktualizacje przebiegu studiów

Mobirise

Biuro Studiów Podyplomowych

Informacje o realizacji i organizacji studiów podyplomowych z obszarem dyplomowania i sprawami bieżącymi

Mobirise

Kształcenie na odległość (KNO)

Dostęp dla słuchaczy do materiałów kursów elearningowych zamieszczonych na platformach kształcenia na odległość

Adres

ul. Królowej Jadwigi 10
64-100 Leszno

Kontakt

podyplomowe@wsh-leszno.pl

tel.  :
- (65) 529-47-77,  
- (65) 529-35-20,
wewn. 43 ,
 
mob. 502-106-439,
          502-106 416