free website maker

Studia Podyplomowe

Witamy na stronie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie


Słuchacze - rok naboru 2019/2020

Harmonogramy studiów podyplomowych, plany zajęć na zjazd<<<  Semestr letni   >>>

W Strefie Słuchacza opublikowano: 
:: Harmonogramy zajęć dla słuchaczy specjalności:  
    
     - Logopedia, semestr 2,
        (aktualizacja 2020-01-17)

     - Organizacja i Zarządzanie Oświatą, semestr 2
        (aktualizacja 2020-01-18)
      
     - Terapia Pedagogiczna, semestr 2,
        (aktualizacja 2020-01-17)
<<<  Semestr zimowy >>>

W Strefie Słuchacza opublikowano:

:: plan zajęć na zjazd 2020-01-18 do 2020-01-19

:: Harmonogramy zajęć dla słuchaczy specjalności:

     - Administracja i Zarządzanie, semestr 1,
         (aktualizacja 2020-01-14)
     - terminarz zjazdów na semestr letni 

     - Logopedia, semestr 1
         (aktualizacja 2019-11-26)
     
     - Organizacja i Zarządzanie Oświatą, semestr 1,
       (aktualizacja 2020-01-09)

Ogłoszenia dla słuchaczy

Ogłoszenia pilne:

Dla słuchaczy specjalności Administracja i zarządzanie:
- prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany w harmonogramie        najbliższego zjazdu w dniach 2020-01-18 do 2020-01-19 
- na platformie KNO Grupa19P dostępne są kursy KNO z              przedmiotów toku studiów


Słuchacze - rok naboru 2018/2019

Harmonogramy studiów podyplomowych, plany zajęć na zjazd<<<  Semestr letni >>>
W Strefie Słuchacza opublikowano: 

:: Harmonogramy zajęć dla słuchaczy specjalności:   
    
     - Logopedia, semestr 4, 
        (aktualizacja 2020-01-18)
     

<<<  Semestr zimowy >>>

W Strefie Słuchacza opublikowano:

:: plan zajęć na zjazd (w przygotowaniu)

:: Harmonogramy zajęć dla słuchaczy specjalności: 

     - Oligofrenopedagogika, semestr 1,
         (aktualizacja 2020-01-09)
     
     - Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu,                   semestr 1
     
     - Terapia Pedagogiczna, semestr 1,
        (aktualizacja 2020-01-11)
     
     - Logopedia, semestr 3,
        (aktualizacja 2019-11-21)
     
     - Terapia Pedagogiczna, semestr 3,
        (aktualizacja 2019-11-12)
     
     - Wychowanie Przedszkolne i Edukacja                                           Wczesnoszkolna, semestr 3

Ogłoszenia dla słuchaczy

Ogłoszenia pilne:

...

Mobirise

Dla chcących rozpocząć studa podyplomowe

Kompendium wiedzy dla Kandydata na studia podyplomowe, oferta specjalności oraz warunki rekrutacji na studia

Mobirise

Dla słuchaczy już studiujących           

Harmonogramy studiów specjalności, plany zajęć, ogłoszenia od wykładowców, aktualizacje przebiegu studiów

Mobirise

Biuro Studiów Podyplomowych

Informacje o realizacji i organizacji studiów podyplomowych z obszarem dyplomowania i sprawami bieżącymi

Mobirise

Kształcenie na odległość (KNO)

Dostęp dla słuchaczy do materiałów kursów elearningowych zamieszczonych na platformach kształcenia na odległość

Adres

ul. Królowej Jadwigi 10
64-100 Leszno

Kontakt

podyplomowe@wsh-leszno.pl

tel.  :
- (65) 529-47-77,  
- (65) 529-35-20,
wewn. 43 ,
 
mob. 502-106-439,
          502-106-416.