best css templates

Studia Podyplomowe

Witamy na stronie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Ważny komunikat dla słuchaczy studiów podyplomowych

Szanowni Państwo

Dziękujemy za udział w Ankiecie dotyczącej aktualnie odbywającego się kształcenia w formie zdalnej.
Dostęp do Ankiety został już zamknięty.

Aktualnie, na platformie KNO dla każdego naboru studenta, w obszarze pn. HelpDesk - Pomoc dla studentów, na kursie MOO - Ocena zdalnego kształcenia na Moodle, dostępny jest Raport wyników Ankiety.

Informacja dla wykładowców WSH Studia Podyplomowe

Z uwagi na decyzję Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki o przedłużeniu okresu braku stacjonarnych zajęć na uczelniach, wykładowcy realizujący kształcenie słuchaczy na Studiach Podyplomowych WSH proszeni są o opracowanie i przesłanie materiałów dla słuchaczy, w postacji materiałów kształcenia na odległość (KNO).

Prosimy o uzupełnianie przesyłanych materiałów o wymagany decyzją Władz Uczelni  dokument pn.  Kontekst materiałów KNO, dostępny tutaj, i sukcesywne ich przesyłanie na adres aleksander.dawid@wsh-leszno.pl, celem realizacji kursów KNO na platformach zdalnego nauczania.

Informacja dla słuchczy Studiów Podyplomowych

WSH Leszno podjęła działania zmierzające do zastąpienia zajęć na terenie Uczelni, w okresie braku stacjonarnych zajęć na Uczelni zgodnie z decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, poprzez wykorzystanie platform kształcenia na odległość (KNO).
Prosimy słuchaczy o sukcesywne śledzenie nowo powstających kursów KNO i korzystanie z materiałów i zadań tam prezentowanych.


Słuchacze - rok naboru 2019/2020

Harmonogramy studiów podyplomowych, plany zajęć na zjazd<<<  Semestr letni   >>>


W Strefie Słuchacza opublikowano: 

:: Plan na zjazd w dniach

:: Harmonogramy zajęć dla słuchaczy specjalności:  

    
     
     - Administracja i zarządzanie, semestr 2
        (aktualizacja 2020-02-27)

     - Logopedia, semestr 2,
        (aktualizacja 2020-02-08)

     - Organizacja i Zarządzanie Oświatą, semestr 2
        (aktualizacja 2020-01-18)
      
     - Terapia Pedagogiczna, semestr 2,
        (aktualizacja 2020-01-17)

Ogłoszenia dla słuchaczy

Ogłoszenia pilne:

Dla słuchaczy specjalności Administracja i zarządzanie,
>> semestr 2 (letni):
- zaliczenie z przedmiotu Polityka społeczna, prof. WSH dr Gabriela Andrzejewska, obędzie się 23 maja 2020 r. w godz.12.00 - 14.00 (na platformie Moodle). Zmiana terminu spowodowana jest sytuacją związaną z epidemią i obowiązkiem prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość. Termin przesyłania prac
zaliczeniowych na ćwiczenia pozostał bez zmian - do 16 maja 2020 r. na adres : gabriela.andrzejewska@wsh-leszno.pl
- grupę lektorską języka angielskiego obejmuje mgr Grażyny Marszałek

>> na platformie KNO Grupa19P dostępne są kursy KNO

W ramach zajęć zdalnych został utworzony kurs pn. JEA - Język angielski (w ramach zajęć na dzień 15 marca 2020 r.), z zadaniem do wykonania


Słuchacze - rok naboru 2018/2019

Harmonogramy studiów podyplomowych, plany zajęć na zjazd<<<  Semestr letni >>>

W Strefie Słuchacza opublikowano: 

:: Plan na zjazd w dniach

:: Harmonogramy zajęć dla słuchaczy specjalności:   
    
     - Logopedia, semestr 4, 
        (aktualizacja 2020-01-18)

     - Oligofrenopedagogika, semestr 2,
         (aktualizacja 2020-01-24)

     - Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu,                        semestr 2,
        (aktualizacja 2020-03-11)
     

Ogłoszenia dla słuchaczy

Ogłoszenia pilne:

>> na platformie KNO Grupa18P dostępne są kursy KNO

Mobirise

Dla chcących rozpocząć studa podyplomowe

Kompendium wiedzy dla Kandydata na studia podyplomowe, oferta specjalności oraz warunki rekrutacji na studia

Mobirise

Dla słuchaczy już studiujących           

Harmonogramy studiów specjalności, plany zajęć, ogłoszenia od wykładowców, aktualizacje przebiegu studiów

Mobirise

Biuro Studiów Podyplomowych

Informacje o realizacji i organizacji studiów podyplomowych z obszarem dyplomowania i sprawami bieżącymi

Mobirise

Kształcenie na odległość (KNO)

Dostęp dla słuchaczy do materiałów kursów elearningowych zamieszczonych na platformach kształcenia na odległość

Adres

ul. Królowej Jadwigi 10
64-100 Leszno

Kontakt

podyplomowe@wsh-leszno.pl

tel.  :
- (65) 529-47-77,  
- (65) 529-35-20,
wewn. 43 ,
 
mob. 502-106-439,
          502-106-416.