Harmonogramy zajęć

Słuchacz rok naboru 2020/2021


Harmonogramy zajęć na rok akademicki 2020/2021 semestr 1 - zimowy

Administracja i zarządzanie

Harmonogram zajęć - semestr 1 (aktualizacja 2020-10-22)

Przypominamy, że zajęcia Seminarium dyplomowe oraz Język obcy dotyczą wyłącznie tych słuchaczy, którzy wybrali studia II stopnia zgodnie z Umową z WSKM w Koninie 

Aspekty prawne w zarządzaniu administracją publiczną

Harmonogram zajęć - semestr 1 (aktualizacja 2020-10-22)

Przypominamy, że zajęcia Seminarium dyplomowe oraz Język obcy dotyczą wyłącznie tych słuchaczy, którzy wybrali studia II stopnia zgodnie z Umową z WSKM w Koninie

Logopedia

Harmonogram zjazdów - semestr 1
(aktualizacja 2020-10-22)


Organizacja i zarządzanie oświatą

Harmonogram zajęć - semestr 1  
(aktualizacja 2020-10-22)


Zjazdy słuchaczy na studiach podyplomowych

Zapoznaj się ze planami zajęć na zjazd 

Ogłoszenia związane z realizacją zajęć

Zapoznaj się z treścią ogłoszeń do zajęć dla specjalności

https://mobirise.com html maker