free html website templates

Harmonogramy zajęć

Słuchacz rok naboru 2018/2019

Logopedia
- semestr 3

- Harmonogram zajęć, (aktualizacja 2019-11-21)

Logopedia
- semestr 4

- Harmonogram zajęć, (aktualizacja 2020-01-18)

Oligofrenopedagogika
- semestr 1

- Harmonogram zajęć, (aktualizacja 2020-01-09)

Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu
- semestr 1

- Harmonogram zajęć

Terapia Pedagogiczna
- semestr 1

- Harmonogram zajęć(aktualizacja 2020-01-11)

Terapia Pedagogiczny
- semestr 3

- Harmonogram zajęć, (aktualizacja 2019-11-12)

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
- semestr 3

- Harmonogram zajęć

Zjazdy słuchaczy na studiach podyplomowych

Zapoznaj się ze planami zajęć dla specjalności

Ogłoszenia związane z realizacją zajęć

Zapoznaj się z treścią ogłoszeń do zajęć dla specjalności