free site creation software

Harmonogramy zajęć

Słuchacz rok naboru 2018/2019

Logopedia
- semestr 4

- Harmonogram zajęć  wraz z wykładowcami,
(aktualizacja 2020-04-22)

Oligofrenopedagogika
- semestr 2

- Harmonogram zajęć wraz z wykładowcami,
(aktualizacja 2020-04-22)

Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu
- semestr 2

- Harmonogram zajęć  wraz z wykładowcami,
(aktualizacja 2020-04-22)

Zjazdy słuchaczy na studiach podyplomowych

Zapoznaj się ze planami zajęć dla specjalności

Ogłoszenia związane z realizacją zajęć

Zapoznaj się z treścią ogłoszeń do zajęć dla specjalności