Harmonogramy zajęć

Słuchacz rok naboru 2020/2021


Harmonogramy zajęć na rok akademicki 2020/2021 semestr 1 - zimowy

Administracja i zarządzanie

Harmonogram zajęć - semestr 1 (aktualizacja 2020-11-27)

Przypominamy, że zajęcia Seminarium dyplomowe oraz Język obcy dotyczą wyłącznie tych słuchaczy, którzy wybrali studia II stopnia zgodnie z Umową z WSKM w Koninie 

Aspekty prawne w zarządzaniu administracją publiczną

Harmonogram zajęć - semestr 1 (aktualizacja 2021-01-13)

Przypominamy, że zajęcia Seminarium dyplomowe oraz Język obcy, oraz  dotyczą wyłącznie tych słuchaczy, którzy wybrali studia II stopnia zgodnie z Umową z WSKM w Koninie

Zapoznaj się z ogłoszeniem poniżej: 


Szanowni Państwo, w celu realizacji przedmiotu Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych z elementami działań komunikacyjnych w sytuacji kryzysu wizerunkowego realizowanego w ramach projektu NCBiR zostaną Państwo dołączeni do zajęć zdalnych grupy administracja w WSKM. Dostępy do platformy TEAMS zostaną przesłane w oddzielnych mailach do każdego z Państwa. W razie problemów z logowaniem prosimy o kontakt na maila admin@wskm.edu.pl.
Terminy zajęć zostaną podane przez WSH w Lesznie.

Pozdrawiam  
Marika Kalczyńska
Biuro Rektora
tel. 63 249 1515
m.kalczynska@wskm.edu.pl


Logopedia

Harmonogram zjazdów - semestr 1
(aktualizacja 2020-10-22)


Organizacja i zarządzanie oświatą

Harmonogram zajęć - semestr 1  
(aktualizacja 2020-11-20)


Zjazdy słuchaczy na studiach podyplomowych

Zapoznaj się ze planami zajęć na zjazd 

Ogłoszenia związane z realizacją zajęć

Zapoznaj się z treścią ogłoszeń do zajęć dla specjalności

Designed with Mobirise