Mobirise

Kształcenie zdalne w WSH w Lesznie

Zgodnie z planami Władz Uczelni, informujemy, że w roku akademickm 2020/2021 wszystkie zajecia e-learningowe i zdalne odbywają sie przez aplikację Teams, natomiast na platformach uczelnianych Moodle pozostaje dostęp do materiałów z ubiegłych lat.

Made with Mobirise website templates