Plany zajęć i ogłoszenia

Słuchacz rok naboru 2019/2020

Zjazdy słuchaczy na studiach podyplomowych

Plany zajęć na zjazd: 2020-11-20 do 2020-11-22

Ogłoszenia do zajęć Zjazdu

Słuchacze specjalności Logopedia odbywają zajęcia stacjonarnie na terenie Uczelni w sali 101D

Ogłoszenia związane z realizacją zajęć

Zajęcia zdalne
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi funkcjonowania uczelni wyższych, wszystkie zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie kształcenia zdalnego.
Dostęp do systemu kształcenia zdalnego: WSH Office 365

Jedynym wyjątkiem jest specjalność Logopedia, w ramach której, zajęcia odbywają się na terenie Uczelni.

Website was created with Mobirise