Plany zajęć i ogłoszenia

Słuchacz rok naboru 2019/2020

Zjazdy słuchaczy na studiach podyplomowych

Plany zajęć na zjazd:
(brak zajęć na zjazd 2021-03-05 do 2021-03-07)

Ogłoszenia do zajęć Zjazdu

Ogłoszenia związane z realizacją zajęć

Zajęcia zdalne
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi funkcjonowania uczelni wyższych, wszystkie zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie kształcenia zdalnego.
Dostęp do systemu kształcenia zdalnego: WSH Office 365

Jedynym wyjątkiem jest specjalność Logopedia, w ramach której, zajęcia odbywają się na terenie Uczelni.

Start a free website with Mobirise