Portal Studiów Podyplomowych WSH
Start Warunki rekrutacji
Informacje podstawowe - rekrutacja 2019/2020 PDF Drukuj Email
Rekrutacja - Rekrutacja na Studia Podyplomowe


Punkty rekrutacyjne:

 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10,
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Poznań, ul. Jeleniogórska 4/6, tel. 61 868 54 17.


Wymagania podstawowe

 • ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera,
 • na specjalnościach pedagogicznych należy legitymować się przygotowaniem pedagogicznym,
 • złożenie kompletu dokumentów.

Ważne dokumenty

 • oryginał, odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych,
 • wypełniony Formularz podania (można wypełnić w biurze studiów podyplomowych, lub też pobrać ze strony internetowej uczelni - Strefa kandydata/Do pobrania),
 • poświadczoną przez uczelnię fotokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe,
 • jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
 • wypełniona Umowa o świadczenie usług edukacyjnych w dwóch egzemplarzach (umowę można wypełnić w biurze studiów podyplomowych lub też pobrać ze strony internetowej - Strefa kandydata/Do pobrania,
 • opłata wpisowa 280 zł,
 • biała, papierowa teczka na gumkę,
 • jeżeli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne (np. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu pedagogicznego, zaświadczenie z uczelni, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych i inne).

Zapisy i informacje

Nabór na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym. Uruchomienie i termin rozpoczęcia danej specjalności zależy od liczby złożonych podań czyli zebrania grupy.

 

Opłaty za studia podyplomowe

Konto bankowe do wpłat rekrutacyjnych: 50-1020-3088-0000-8602-0037-8877

Z chwilą uzyskania praw słuchacza, każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta bankowego do wpłat za studia podyplomowe.

 
Copyright © 2019 Portal Studiów Podyplomowych WSH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla templates made by Lonex.
1